Bất động sản bất động sản bán và cho thuê

Giá bất động sản bán ở Việt Nam

Giá mỗi m² ở Việt Nam đã giảm trong 6 tháng vua72 rồi, vào tháng hiện tại giá đang tăng đáng kể đến 49.603.064₫

Giá bất động sản cho thuê ở Việt Nam

Giá mỗi m² ở Việt Nam đã giảm trong 6 tháng vua72 rồi, vào tháng hiện tại giá đang tăng đáng kể đến 149.251,59₫